Leverantörer

Våra leverantörer är noga valda.Vi arbetar idag med följande företag:

Vi har även ett nära samarbete med Malmö kommun smedjan.