Historia

Företagets grundare var finske invandraren Karl Leo Hellén.
Karl Leo föddes år 1878 i Huittinen socken, Tammerfors, Finland.
Han började tidigt i kopparslagerilära hos K.F. Dunderbergittä i Tammerfors.
År 1900 erhöll han premium-pris och ett stipendium för sitt gesällprov och detta stipendium skulle användas till en gesällresa. Målet för denna resa var Tyskland, där Karl Leo tänkte förkovra sig inom yrket, men på grund av omständigheter hamnade han i Malmö där han arbetade som bleck- & plåtslagare i cirka två decennium.

1922 startade han företaget K.L. Hellén Bleck-, Plåt- & Kopparslagare, efter att under flera kortare tillfällen tidigare bedrivit mindre företagsverksamhet med enmansföretag.

1938 inköpte Leo fastigheten Rosenlundsgatan 22 i Sofielund i Malmö. Här bodde och verkade Karl Leo Hellén, mera känd under namnet ”den lille finnen”.

1950 övertog sonen Karl Gunnar Hellén-Halme företaget som enskilt företag och löste ut de två andra delägarna och drev företaget vidare under namnet K.G. Hellén Bleckslageri. Företaget utökade verksamheten och hade nu mestadels 8 årsarbetare.

1974 ombildades företaget till aktiebolag, Helléns Plåt AB, i samband med att fastigheten, Rosenlundsgatan 20, inköptes och nya verkstadslokaler byggdes. I samband med bolagsbildningen inträdde sönerna (3:e generationen) Roland och Bengt Hellén-Halme i verksamheten.

1976 inköptes Andersson & Danielsson Bleck- & Plåtslageri,  Hasselgatan 9 i Malmö, innehavare Hans Gullberg.

Gunnar Hellén-Halme avslutade sin aktiva period som ålderspensionär 1975 – 1976 och sönerna tog då över aktiebolaget.

1988 såldes företaget, på grund av Rolands nedsatta arbetsförmåga, till två anställda, Kenneth Engdahl och Per Persson Thuring som driver plåtfirman idag.


Företagets grundare Karl-Leo Hellén till höger.


Gunnar Hellén-Halme tar en paus på jobbet.


Roland Hellén-Halme som är den 3:e generationen Hellén