Om oss

Helléns Plåt är ett plåtslageri som förutom just plåtslageri även utför takomläggningar av takpannor, ytpapp, shingel, skiffer etc.

Vår styrka är att vi gör allt på taket, därför behöver du som kund bara ha kontakt med en entreprenör istället för snickare, takläggare och plåtslagare. Detta förenklar mycket i kommunikationsleden och planeringsmässigt. Vår ambition är alltid att ha en bra och tydlig kommunikation med dig som kund.

Vi har stor erfarenhet av framförallt tegeltak, där vi har bra rutiner för att riva snabbt och effektivt för att få tätt tak så fort som möjligt.  Vi utför även smidesarbeten, eternitrivning och snöskottning.

Helléns plåtslageri är medlem i Plåt & Ventföretagen. Vi har även personal som är auktoriserade pappläggare.

Välkommen!

Tobias Persson

Tobias Persson

VD

Har jobbat inom företaget i 10 år mestadels som takläggare. Arbetar med kundkontakt, kalkyl och projektering.

Patrik Persson

Patrik Persson

Personalansvarig

Patrik har arbetat som plåtslagare på Helléns plåtslageri i över 20 år. Han har en bred erfarenhet av de flesta takarbeten. Nu jobbar han med Kalkyl, arbetsplanering och kundkontakt.

Robert Engdahl

Robert Engdahl

Verkstads och arbetsmiljöansvarig

Jobbat inom företaget i 10 år.