Om oss

Helléns Plåt är ett plåtslageri som förutom just plåtslageri även utför takomläggningar av takpannor, ytpapp, shingel, skiffer etc.

Vår styrka är att vi gör allt på taket, därför behöver du som kund bara ha kontakt med en entreprenör istället för snickare, takläggare och plåtslagare. Detta förenklar mycket i kommunikationsleden och planeringsmässigt. Vår ambition är alltid att ha en bra och tydlig kommunikation med dig som kund.

Vi har stor erfarenhet av framförallt tegeltak, där vi har bra rutiner för att riva snabbt och effektivt för att få tätt tak så fort som möjligt.  Vi utför även smidesarbeteneternitrivning och snöskottning.

Helléns plåtslageri är medlem i Plåt & Ventföretagen. Vi har även personal som är auktoriserade pappläggare.

Välkommen!