Våra certificat

Helléns plåtslageri är auktoriserad för asbestsanering och heta arbeten. Har också akturiserade pappläggare med pappgaranti.

 Hellèns plåtslageri är även diplomerad takläggare. Vi erbjuder byggnadsplåtslageri på tak, fasader, smidesarbeten, reparerar och lägger om tak med tegel och betongtakpannor samt skiffertak. Vi utför översyn på tak till våra kunder i förebyggande syfte.